„Saalbadereien / Bathhouse Quackeries“

3. Februar–15. April 2018