"Saalbadereien / Bathhouse Quackeries"
 
 
3 February–15 April 2018